Kategoriarkiv: Terrorism

Veckans tema: Vems tragedi får synas i media?

Som vanligt har jag ett veckotema tillsammans med bloggaren Amra som jag även numera skriver tillsammans med på bloggen Rimligheten.

Sedan terrordådet i Paris så har nyheterna nästan enbart kretsat kring Frankrike, hur situationen ser ut där, demonstrationer, mediaraportering och så vidare. På Aftonbladets hemsida står det nu ”Je suis Charlie” med stora gula bokstäver istället för tidningens namn och tidningar rapporterar om de stora demonstrationer som nu äger rum runtom i hela Europa. Och det är varken konstigt eller fel. Men vad som inte har fått samma uppmärksamhet är hur flera attacker av terrorgruppen Boko Haram har skett under den senaste veckan i Nigeria med ett flertal civila dödsfall som resultat.

Boko Haram är en extremistisk grupp vars mål är att bilda en islamsk stat och Nigeria är ett land med ständiga våldsdåd bland annat på grund av gruppen Boko Haram varav drygt 2000 människor antas ha dödats bara det senaste året. Varför är då detta inget som blir en viral nyhet på samma vis som dåden i Frankrike? Ja, vi kan såklart använda oss av begreppet ”närhetsprincipen” vilket alltså innebär att medier i större utsträckning rapporterar om nyheter som sker på en plats som geografiskt ligger nära vårt eget land. Och Frankrike ligger de facto närmare oss i Sverige än vad exempelvis Nigeria gör. Men att stanna där och nöja sig med den förklaringen skulle inte vara en korrekt slutsats. För det finns flera och tydliga undantag ifrån närhetsprincipen.

Om vi undersöker vilka utrikesnyheter som det rapporteras om i större utsträckning och vad som ges medial uppmärksamhet så är det inte alltid de länder som ligger närmare som får mest uppmärksamhet. Länder som USA, Kanada och Australien ges stor medial uppmärksamhet trots att de ligger långt ifrån Sverige medan länder i Mellanöstern eller Afrika ges mindre medialt utrymme även om de ligger närmare. Vi kan helt enkelt se att det görs en åtskillnad mellan ”vita länder” och ”ickevita länder”. Att situationen i Nigeria eller Syrien med flera inte får samma uppmärksamhet beror förmodligen på att de som bor där upplevs som annorlunda och ”inte som vi”. Det verkar finnas en uppfattning om att ”de bara bråkar där nere med varandra ändå”. Lite ”jaha, nu är de igång igen” som om det inte på samma sätt skulle handla om oskyldiga civila som utsätts för terroristattacker även där utan enbart någon slags ”konflikt” där alla inblandade är lika goda kålsupare.

B6wfs0GCYAA7U0v

Generellt verka bilden vara den av att det bara är (vita) västerlänningar som kan vara offer för terrorism. Högerextrema krafter pratar om terrorism som om det vore något som muslimer utsatte ickemuslimer för, trots att mellan 82 och 97 procent av alla som blir utsatta för terrorism är muslimer. Intressant nog så verkar högerextrema och islamofobiska grupper dela samma syn på islam som islamsistiska terrorister, så kallade jihadister. Det vill säga att det är jihadisterna som är det ”verkliga” muslimerna och att det är deras syn på religion som är vad islam handlar om. Trots att denna grupp är en procentuellt sätt väldigt liten grupp av den muslimska befolkningen.

Jag tycker såklart att det är fruktansvärt vad som har hänt i Frankrike och vill på inget sätt förminska det. Men vi behöver få perspektiv på hur terrorismen verkar mot civila överallt på jorden och inte bara mot människor i rika vita västerländer. Det är inte ”vi” västerlänningar mot ”dom” från mellanöstern. Det är vi som är emot våld och terror, mot de som är terrorister, oavsett religion eller avsaknad av den samma.

Märkt ,