Kategoriarkiv: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna kan enkom radikaliseras om vi gör det

Göran Greider skriver i ETC om vänstervinden som inte infångades, och jag håller med honom om det mesta. Socialdemokratin har misslyckats med att upptäcka och fånga upp den vänstervind som de hade kunnat vinna på. Visst är Socialdemokraterna i dess nuvarande form ett socialliberalt parti mer än ett socialistiskt, men de är pragmatiker, eller anser sig åtminstone vara det. Socialdemokraternas högersväng är förmodligen inte helt utan inverkan från de segrar som den svenska högern gjort de senaste åren, fram tills nyligen, och Socialdemokraterna skulle förmodligen inte kunna stå opåverkade av en tydlig vänsteropinion. Men däri ligger mycket på oss, vi som anser oss stå till vänster om socialdemokratin, såväl inom som utomparlamentariskt. Är vi beredda att driva en sådan opinion? Klarar vi av det?

Vi står inför ett läge där vi kan vänta oss se en regering ledd av socialdemokrater samt ett visst antal borgerliga partier (ja jag räknar även in MP där). Jag kommer inte förvänta mig några fantastiska under eller någon radikal vänsterpolitik, men som Greider skriver ”Den nymoderata skattesänkareran är över”,  istället kan vi se fram emot en medelmjölkig social-liberal-demokratisk politik där jobbskatteavdragen, rutavdragen, vinsterna i välfärden etc får stå orörda. Men, politikens högersväng har stagnerat något, och det ger oss, till vänster, en betydligt bättre utgångspunkt för att föra fram en stark vänsteroposition. För ärligt talat, att driva vänsteroposition mot en socialdemokrati är ett bättre utgångsläge än att driva den mot en alliansregering. Lyckas vi fånga upp det missnöjet som finns efter år av utförsäkringar och nedskärningar av välfärden, och som kommer fortsätta att finnas så länge Löfven inte är intresserade av att förändra så mycket så kan inte Socialdemokratin blunda för det.

Därför menar jag att det är extremt viktigt att bygga upp och driva en stark vänster framöver, som inte bara är intresserade av att laga det sargade välfärdssamhället utan som har visioner nog att vilja förändra och förbättra samhället ytterligare. En vänster som är modern nog att verkligen driva frågor avseende jämställdhet och miljö men utan att för den sakens skull glömma av viktiga vänsterorienterade frågor som exempelvis arbetsrätt och fördelningspolitik. På det sättet hissar vi seglen för att fånga upp en vänstervind och utmanar en blundande socialdemokrati. För om vi lyckas med det så kan de inte längre blunda. Om vi lyckas styra diskussionen, ta över problemformuleringsprivilegiet, då måste socialdemokratin följa efter. För då har de inget annat val.