Kategoriarkiv: Psykisk hälsa

”Positivt tänkande” hjälper inte mot någon depression.

Vi har nog alla sett dem. De kanske delas av vänner och släktingar på Facebook, eller sitter uppe i kollegans arbetsrum. Bilderna med vackra naturmiljöer eller lyckligt skrattande människor och ord skrivna i snirkliga bokstäver som ska få oss att må bättre genom att uppmana till att leva i nuet, se livet från den ljusa sidan, ta dagen som den kommer, dansa i regnet eller glömma gamla oförrätter osv. Vi är också många som är trötta på alla dessa budskap men kanske inte alltid orkar säga något, vi vill ju inte stöta oss med någon som antagligen bara menar väl.

happiness-can-be-found-even-in-the-darkest-of-times

Så varför kan inte vi också bara glädja oss åt detta positiva budskap och sluta leva i vår negativa lilla bubbla? Tja, många mår på riktigt dåligt, vi kanske lider av depression, ångest, har PTSD med mera och är så vana att höra floskler kring att vi bara behöver ”tänka positivt” så blir allt bättre. Nå, för den som aldrig lidit av psykisk ohälsa kan det kanske vara svårt att förstå att livet under depression inte spelar efter samma regler som annars. Vi får höra att vi bara behöver ”komma ut lite” och hitta på något kul, men depression kan innebära att allt det där som vi tyckte var kul innan känns lika givande som att stirra in i en vägg. Ångest kan innebära att det vi tidigare tyckte om skapar starkt obehag. Att tänka positivt FUNGERAR INTE i den situationen. Det kan snarare vara kontraproduktivt då forcerade positiva tankar kan skapa ännu mer oro och ångest när det inte lyckas.  Inte bara det att vi mår dåligt, vi misslyckas även med att tänka bort det.

life rain

 

Det är lite som att uppmana en person som brutit benet att tänka bort smärtan. Det kanske fungerar med mindre problem, lite daglig nedstämdhet kan botas genom att ha det kul med vänner, tänka glada tankar etc. Men långvarig ångest botas inte genom tankeförändring. Precis som en fysisk sjukdom måste botas genom medicin och läkarvård så behöver en person med psykisk ohälsa professionell hjälp och stöd för att ta sig ur den. Att bara uppmana en person som lider av psykisk ohälsa att försöka ändra sitt tankemönster för att må bättre är därför ett slag i ansiktet.

Lider du av depression?

”Men du behöver bara tänka på allt positivt i livet!”

*Smack över kinden*

PTSD?

”Det som har hänt har hänt, lämna det bakom dig!”

*Pang! Rakt i skrevet*

Generellt ångestsyndrom?

”Ta det lugnt! Allt ordnar sig nog.”

*Knytnäve rätt i solar plexus*

Så varför har dessa positiva budskap fått ett så stort genomslag? Det finns såklart flera olika förklaringar, en av dem kan sägas ha börjat strax innan krisen i USA där flera företag delade ut böcker likt ”Vem snodde osten?” för att uppmana alla de som skulle avskedas att inte bli upprörda och skylla på företaget utan istället försöka se sig själva som sin egen lyckas smed. De som fick stanna kvar, ofta med en tyngre arbetsbörda än tidigare skulle istället bli uppmuntrade att fortsätta utan att klaga genom så kallade ”Motivational posters” med liknande budskap om att tänka positivt och arbeta smartare. En typ av nyliberal strategi för att öka produktiviteten till mindre kostnad men hålla människor lugna.

poster-motivational_00390268

En annan förklaring till det ökande intresse för positiv tankeförändring och sökande av hjälp i new age-liknande andlighet kan vara hur osäkerheten på arbetsmarknaden i och med ökad arbetslöshet, otrygga anställningar och ökade sjukskrivningar skapat en strukturell ångestepidemi som människor försöker hantera så gott de kan genom vilka medel som står till buds. Därför har många dragits till dessa glättiga budskap i hopp om att det kan förbättra deras eget och andras mående. Då den allmänna ideologin gått allt mer mot ett individfokus har det också blivit självklart att vi ska titta inåt mot den egna personen istället för att se och försöka lösa de yttre faktorer som många gånger kan vara orsaken till vår situation.

Den kult som skapas kring positivt tänkande kan alltså, om vi vågar vara lite radikala, ses som en kraft som i realiteten verkar för att behålla status quo och som försöker få oss att ändra oss själva för att passa in efter samhällets allt snävare förväntningar istället för att störta dem till marken.