Kategoriarkiv: Biologi

Jag bryr mig inte om ”män och kvinnors olikheter”

När en är aktiv i feministiska diskussioner så finns det ett argument som återkommer gång på gång från oliktänkande för att försvara status quo avseende jämställdheten i samhället och det är påståendet om att ”kvinnor och män är olika och därför så är det helt naturligt att män och kvinnor befinner sig i olika branscher och gör olika val i livet”. Bortsett ifrån att argumentet går att motsäga på ett dussin sätt, att det är obehagligt på samma sätt som de rasbiologiska argumenten kring att vissa raser skulle vara mer passande för olika typer av uppgifter i samhället är obehagliga, så är det även faktiskt ett ganska ointressant påstående.

För även om det kan vara värt att nämna att det alltid funnits idéer om varför kvinnor och män tilldelats olika roller och värde som senare visat sig inte stämma, som att det passade sig bättre för män att ha rösträtt, att kvinnor inte ansågs ha de biologiska förutsättningarna för högre studier etc, så är eventuella (och i så fall generella, inte specifika bör tilläggas) skillnader, faktiskt, inte ett argument till varför en grupp, som trots allt inbegriper över hälften av befolkningen ska ha mindre ekonomisk och politisk makt utan att vi ska göra något åt det. Att kvinnor exempelvis, av någon biologisk och opåverkbar anledning skulle vara mer benägna att välja låglöneyrken inom vård och omsorg är inte en bra anledning till att låta det fortsätta som vanligt, det är om något, i så fall en anledning att höja lönen inom sagda yrken. Om kvinnor, självmant, skulle vara mindre benägna att kämpa sig till maktpositioner är det inte en anledning till att kvinnor inte ska ha lika mycket makt i samhället eller lika mycket att säga till om. Det är, om något, en anledning till att se till att män stiger åt sidan.

Annars kommer vi till en slutsats där vissa (påstådda) biologiska skillnader anses beläggas med olika värde. Där ett visst sätt att vara (som anses vara biologiskt förankrat, omöjligt att förändra) hos hälften av befolkningen också rättmätigt bör resultera i sämre förutsättningar än ett annat. Att kvinnor får skylla sig själva som är på ett visst sätt samtidigt som de inte kan hjälpa att de är sådana. Att kvinnors ”sätt att vara” inte bör resultera i något annat än att de får en mindre bit av kakan, och det är helt enkelt ett jävligt vidrigt sätt att resonera. Därför tycker jag att eventuella biologiska skillnader mellan män och kvinnor som påverkar vårt beteende är ganska ointressanta att diskutera fram och tillbaka. För oavsett hur det nu ligger till med den saken så är det i min mening viktigt att kämpa för ökad jämställdhet, jämn fördelning när det kommer till makt och resurser och så vidare. Att kvinnor generellt sätt finns inom de lägst avlönade och slitsammaste yrkena och på lägre positioner än män blir inte oviktigt eller mindre värt att förändra för att det skulle visa sig att det finns skillnader mellan könen som är biologiskt förankrade. Så därför betackar jag mig för sådana diskussioner som, om vi ska vara ärliga, bara handlar om att slippa se en förändring av sakers tillstånd.