Månadsarkiv: januari 2018

#metoo, ett resultat av en materiell kvinnlig omvandling

Jag hade tänkt skriva detta reden tidigare men inte kommit igång fören nu.

Jag har sett folk beskriva #metoo som en feministisk revolution, och kanske är det så. Men kanske kan man också se det som ett tecken på den materiella revolution som sker just nu bland kvinnor i västvärlden. Visst, de flesta höga chefer och ägare av kapital och produktion är fortfarande män. Men något har trots det hänt runt om i världen. Jag tror inte att det är särskilt konstigt att #metoo först tog fart i medievärlden. Både i USA i samband med Harvey Weinstein och här i Sverige där kvinnor på tidnings och TV-redaktioner tog bladet från munnen. Dels såklart eftersom medievärlden har som uppdrag att föra ut information och åsikter till samhället varför de som arbetar i branschen har både vana och skicklighet i att göra sina röster hörda. Men också för att mediebranschen är en av de branscher som tidigare varit väldigt mansdominerad men där kvinnor ökat mycket och tagit plats de senaste åren.

Vi har i samband med det upprop bland just medieanställda kunnat följa hur sexismen och sexuella trakasserier under lång tid varit (och fortfarande är) en del av den interna jargongen och vardagen på olika redaktioner och andra mediala arbetsplatser. Hur kvinnor förväntats ta oönskade närmanden och kränkande kommentarer, hur de inte kan gå och ta upp det med närmaste chefen. Antingen för att det var han, chefen som står för de grövsta trakasserierna, eller för att han håller de manliga medarbetarna om ryggen så att de kan fortsätta så gott de vill med allt från nedlåtande kommentarer till rena övergrepp.

Så varför vågar kvinnor nu att prata om något som tidigare varit omöjligt att ifrågasätta om de velat värna sin karriär? Jag tror att svaret främst ligger just där. Att kvinnor har erhållit en större makt på sina arbetsplatser. De är fler kvinnor och de har högre positioner än tidigare. Därför blir det svårare att hålla kvinnor tystade med rädsla för att förlora sin position och sin plats. #metoo har nått längre ut än i mediesfären, men jag tror inte att det var någon slump att det började där.
Sexuella övergrepp sker i alla branscher och kretsar, men i områden med relativt hög status där kvinnor vinner allt mer mark kommer detta märkas tydligt när det gamla slår in i det nya.

För det är så som den patriarkala makten alltid har bevarats. Genom mäns materiella makt över kvinnor. Möjligheten att bestämma om hon ska ha mat på bordet. Genom den försörjande makens makt över inkomsten, eller genom den manlige chefens makt över anställningen. När detta rasar så rasar också männens möjlighet att utan repressalier komma med oönskade närmanden, tafsa eller våldta. Då faller ridån och männen som utnyttjat sin orätta position står kvar med byxorna nere vid anklarna.

Dagens feminism pratar ofta om normer och socialisering. Som att de förtryckande männens handlingar bara är ett resultat av en viss uppfostran eller barndom. Vad som borde diskuteras mer är positionen män har och har haft. Hur övertramp och övergrepp inte bara är något som män gjort för att de socialiserats till det, utan för att de kan och har kunnat. För att de haft positionen att de tillåtits göra det. Även om inte de själva har suttit på makten i form av chef eller annan maktposition, så har en annan man gjort det. Någon som sett sig själv som yngre återspeglas i deras ögon. Som ser någon som skulle kunna ta över efter dem. Mäns generella maktposition har gett dem större frihet, större svängrum och privilegiet att slippa tänka lika mycket på konsekvenserna av sina handlingar om de känt för att ”ta för sig”.

Men allt det här håller på att förändras, och #metoo är ett tydligt tecken på att så nu sker.

Märkt