Integration som en klassfråga

Sverigedemokraterna påstår ofta att de är de enda som tar integrationsfrågan på allvar. De är för det mesta inte sena med att peka på kriminalitet och våldsamhet i förorten som en konsekvens av den misslyckade integrationspolitiken. Problemet beskrivs ofta som att ”människor kommer hit från andra länder och begår brott” och lösningen blir att minska invandringen. Men tittar vi på brottsstatistiken så finns det en betydligt större koppling mellan brottslighet och klasstillhörighet än vad som finns mellan brottslighet och etniskt ursprung. Att minska på invandringen från utomeuropeiska länder kan utifrån den vetskapen inte ses som ett rimligt sätt att minska brottsligheten i samhället. SD vill heller inte erkänna klasstillhörighet som en anledning till motsättningar i samhället, de ser med andra ord inget problem med klassamhället och vill heller inte minska klassklyftorna. Deras förslag om hårdare straff och fler poliser går heller inte till botten av problemet utan är enbart ett sätt att hantera konsekvenserna.

Integrationens största problem kan antas vara segregationen. Vi lever i ett segregerat samhälle, inte minst i storstäderna, vilket delvis innebär att vissa områden domineras av vita människor och andra domineras av rasifierade. Men det innebär också en segregation mellan människor av olika sociala och ekonomiska klasser. Personer som emigrerat till Sverige, exempelvis från krigsdrabbade länder, hamnar ofta i områden med hög arbetslöshet och sämre ekonomiska förhållanden. Detta är inte speciellt konstigt, kommer du hit efter att du flytt och lämnat allt bakom dig har du sällan några större resurser att köpa en bostadsrätt i ett ”finare” område. Vi har även en relativt hög arbetslöshet i det här landet och kan du inte språket så bra, eller inte har en utbildning som räknas så blir det ännu svårare att snabbt få tag i ett arbete. Är du dessutom utsatt för strukturell rasism på arbetsintervjuer och lägenhetsvisningar, en rasism som knappast minskat efter SDs inträde i mainstreampolitiken, så innebär det en ännu större risk för att hamna i svåra ekonomiska situationer. Detta är ett grundläggande problem när det kommer till integration.

Vad innebär då en lyckad integrationspolitik? Som jag ser det så innebär en lyckad integrationspolitik att det finns möjligheter för personer som emigrerar till ett land att snabbt kunna komma in i samhället, få möjlighet till jobb och bostad samt en känsla av delaktighet. Det innebär också att sagda personer har en viss möjlighet att välja var de vill bo. Att skapa mångfald i flera områden får att på så vis minska idéer om”oss och dom”. Allt detta blir svårt att genomföra så länge som vi har ett samhälle med stora klassklyftor och som är mycket starkt är segregerat avseende klasstillhörighet. Större klassklyftor innebär nämligen att det blir svårare för personer som redan har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden tex (exempelvis på grund av strukturell diskriminering etc) att bli delaktiga i samhället. När människor som kommer hit mer eller mindre blir förpassade till samma lågstatusområden för att vita svenskar ska fortsätta kunna bo med vita grannar. Försök att minska segregationen har gjorts genom att bygga lite dyrare bostäder i ett billigare område. Detta brukar främst resultera i att hyrorna höjs för människor som sedermera inte har råd att bo kvar. Inga försök att istället bygga billigare bostäder i ”finare” områden har, såvitt jag vet, gjorts. Jag menar att ett av  integrationens viktigare mål måste vara att minska klassklyftor och klassegregationen. Problemen som uppstår i förorten med kriminalitet och våld är nämligen ett problem som har sin främsta orsak i fattigdom och klassegregation, men också rasism och utanförskap. Det är lättare att falla in i kriminalitet ifall du inte har några andra möjligheter till försörjning. Det är större risk att du blir våldsam om du känner utanförskap och frustration.  Det är inte speciellt svårt att förstå. Därför är integration även en klassfråga.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: