Arbetssamhället del 1. Varför måste vi arbeta?

Sedan industrialismens införande så har samhället genom kapitalismens inbyggda sökande efter ökad vinst (profit) hos företagen skapat en strävan efter en allt mer ökad effektivisering av produktionen exempelvis genom att använda en maskin som utför det arbete som flera människor tidigare behövde utföra, maskiner som inte kräver någon lön eller behöver vila. Att effektivisera på detta sätt behöver inte vara något negativt i sig, tvärtom kan det leda till många positiva saker för samhället, farliga och slitsamma (men nödvändiga) yrken kan utföras på ett för människor säkrare sätt, våra liv blir mer bekväma och det frigör tid och kan skapa ett ökat välstånd. Men effektivisering i profitens namn ger många negativa effekter. Ett exempel är att då effektiviseringen innebär att ett färre antal människor kan utföra samma jobb som flera personer tidigare gjorde resulterar det i att för att effektiviseringen ska skapa ökad vinst så måste människor sparkas ifrån sina arbeten och många hamnar därför i arbetslöshet. Arbetslöshet kan alltså skapas på grund av kapitalismens inneboende logik att öka sina vinster för minsta möjliga utgifter i form av t.ex. löner till anställda. På så sätt kan vi leva i ett samhälle där utvecklingen ständigt går framåt och där företag tar ut ökad vinst men där arbetslösheten trots det (eller kanske snarare på grund av det) ständigt ökar. Men är arbetslöshet verkligen ett problem annat i ett arbetssamhälle byggt på idén om att alla måste arbeta, kanske någon undrar. Det är väl vi som bestämt att alla människor måste arbeta för att förtjäna sitt uppehälle?

För det första, i alla typer av samhällssystem kommer det att behövas människor som arbetar, även om vi skulle automatisera en mycket stor del av produktionen genom maskiner eller robotar så kommer det alltid att behövas människor som uppfinner, bygger, utvecklar och underhåller dessa maskiner samt såklart de typer av yrken som aldrig kommer att kunna ersättas av en maskin. En framtid där ingen arbetar är således något som ligger långt bort. Att vi delar på de arbeten som behöver utföras är i min mening en rättvis och rimlig idé. Jag är ett stort fan av det marxistiska uttrycket ”Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov”. För att upprätthålla ett samhälle där arbeten behöver utföras krävs alltså någon form av samhälle där människor (det vill säga de som har den psykiska och fysiska kapaciteten) uppmanas till att utföra sagda arbete.

Problemet med dagens arbetssamhälle är att det inte utgår ifrån vad som behövs göras och sedan ser till hur befolkningen har möjlighet att bidra till detta. Istället utgår det ifrån en given ram: Alla ska arbeta 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan och om inte tillräckligt med arbete finns för att fylla ”behovet” av arbete för alla människor så ska arbete ”skapas” för att fylla detta behov. Arbete som alltså tidigare handlade om en uppgift som behövde utföras där människan gick till arbetet för att utföra sagda uppgift handlar i dagsläget till stor del om att arbetet ska finnas där för människan för att fylla ett behov hos människan att känna sig behövd, att ha en mening i tillvaron och att tjäna pengar för att kunna leva (åtminstone verkar det så utifrån hur diskussionen kring behovet av arbete förs). Det blir därför rimligt enligt nuvarande arbetspolitik att ”skapa” arbete för människans skull, även om det så är något lika meningslöst som att gräva ett hål för att fylla igen det igen. Eller starta en fabrik som tillverkar meningslösa plastprodukter. Att ”skapa jobb” anses alltså ha ett egenvärde nästan oavsett på vilket sätt det görs och utifrån vilket (verkligt eller påhittat) behov. Idén om att låta ökad effektivisering resultera i mer fritid för alla att utveckla sig själv, odla sina relationer, ägna sig åt konstnärligt skapande eller vila istället för att resultera i ökad arbetslöshet som därefter måste skapas bort genom mer arbete är dock tyvärr ännu inte en stor fråga i modern politik.

Annonser

3 thoughts on “Arbetssamhället del 1. Varför måste vi arbeta?

  1. […] på föregående inlägg Arbetsamhället del 1 Arbetsamhället del […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: